מירה-בל גזית
עורכת דין – דיני עבודה ופנסיה

האתר בשיפוץ
יעלה מחדש בקרוב

© gazit-law.com | כל הזכויות שמורות
מירה-בל גזית, עורכת דין – דיני עבודה ופנסיה
בית אסיה, רחוב ויצמן 4, תל אביב | רחוב חפץ חיים 16, רעננה | כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 1063, רעננה 4311001
טלפון: 054-3090600 פקס': 03-6966683

מירה-בל גזית
עורכת דין
דיני עבודה ופנסיה

האתר בשיפוץ
יעלה מחדש בקרוב

בית אסיה, רחוב ויצמן 4, תל אביב | רחוב חפץ חיים 16, רעננה | כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 1063, רעננה 4311001 | טלפון: 054-3090600 פקס': 03-6966683